Is ongezond leven strafbaar?

Een bewuste levensstijl wordt doorgaans aangeraden met het oog op de toekomst. Leef nu een beetje gezond en je kunt straks nog lang genieten van je leven met een zo klein mogelijke kans op nare ziektes. Een duidelijk verhaal, dat echter bij jonge mensen vaak weinig aansluiting vindt omdat het inspeelt op een beeld ver in de toekomst waar men nog weinig gevoel bij heeft.

De huidige ontwikkeling onder verzekeraars om klanten die ongezond leven te ‘bestraffen’ met een hogere premie heeft wellicht meer effect. Het gaat zo immers niet meer over later, maar over de premie die nu betaald moet worden en dus direct invloed heeft op wat men te besteden heeft.

 

Rokers stoken hun eigen premie op

Hoe dit precies werkt wordt al snel duidelijk als je bijvoorbeeld gaat zoeken naar een overlijdensrisicoverzekering. Met zo’n verzekering kun je regelen dat je nabestaanden een bepaald bedrag ontvangen na jouw overlijden. Het is logisch dat verzekeraars hierbij kijken naar je leefgewoontes, want een ongezonde levensstijl vergroot voor hen immers de kans dat ze dat bedrag moeten gaan uitkeren.

Ga je de verschillende aanbieders van een overlijdensrisicoverzekering op een rij zetten, dan zie je dat de premies behoorlijk oplopen wanneer je rookt. Bij de meeste verzekeraars betekent dit dat je bijna het dubbele bedrag aan premie moet gaan betalen. Bij een looptijd van dertig jaar kan dit zomaar betekenen dat een roker bijna 2.000 euro meer betaalt aan premies dan een niet-roker.

 

Uitdijende premies door overgewicht

Naast roken is ook overgewicht voor verzekeraars een indicator dat er een groter risico is om het bedrag van een overlijdensrisico uit te keren. Het is dan ook steeds gebruikelijker dat verzekeraars bij het afsluiten van een dergelijke verzekering naar je BMI vragen. Is deze hoger dan gezond wordt geacht, dan loop je kans dat je premie ook omhoog gaat. De stijging is nog niet zo schrikbarend hoog als voor rokers, maar nu overgewicht een steeds groter maatschappelijk probleem wordt kan dit in de toekomst wel eens snel veranderen.

 

Author: Peter

Share This Post On