Verklein de kans op kanker door gezonde levensstijl

Kanker is nog altijd doodsoorzaak nummer 1 in Nederland. En uit onderzoek van KWF Kankerbestrijding blijkt dat als de trend wordt voortgezet zoals die nu is, in Nederland het aantal nieuwe kankerpatiënten tot 2020 met 40 procent zal stijgen.

De afgelopen jaren heeft wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat bij ongeveer 35 tot 50 procent van de gevallen van kanker, een ongezonde leefstijl een belangrijke rol heeft gespeeld bij het ontstaan van de ziekte. Risicofactoren zijn bijvoorbeeld roken, ongezond eten, veel alcohol drinken, onvoldoende lichaamsbeweging of het binnenkrijgen van kankerverwekkende stoffen. Acrylamide is zo’n kankerverwekkende stof. In 2002 werd een onderzoek gepubliceerd door de Zweedse National Food Administration. Uit dit onderzoek bleek dat acrylamide in voeding wordt gevormd bij verhitting van voedsel, bijvoorbeeld tijdens het bakken of braden.

Onderzoek Voedsel en Waren Autoriteit

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) heeft op basis van de constateringen in Zweden een aantal onderzoeken uitgevoerd op onder andere chips, friet, speculaas, koffie en ontbijtkoek. Sinds 2002 is het acrylamidegehalte in deze producten wel afgenomen, maar niet verdwenen. Bovendien was het acrylamidegehalte in sommige producten in 2006 zelfs gestegen ten opzichte van 2002, in bijvoorbeeld friet en speculaas. Naast de VWA heeft de Confederation of the Food and Drink Industries of the European Union (CIAA) brochures ontwikkeld voor bedrijven om hulp te kunnen bieden bij het reduceren van acrylamide in hun producten.

Een systeem dat daarnaast goed helpt de hoeveelheid acrylamide in voeding te verlagen is het systeem dat in Duitsland is ingevoerd. Dit is het systeem van de signaalwaardes, het zogenaamde ‘minimaliseringsconcept’. In dit concept wordt uitgegaan van maximale waardes van acrylamide in voeding. Per productgroep is een signaalwaarde ingesteld en op het moment dat die signaalwaarde wordt overschreden, grijpt de overheid in. Er worden boetes opgelegd en de overheid gaat kijken naar mogelijkheden om de hoeveelheid acrylamide toch te verminderen. De signaalwaardes worden bovendien steeds iets verlaagd, zodat op den duur acrylamide in voeding volledig zal verdwijnen.

Neem het heft in eigen hand

Deze methode kan ook een goede zijn voor de Nederlandse voedselproducenten. Er wordt in Nederland namelijk wel onderzoek uitgevoerd naar kankerverwekkende stoffen in voedsel, maar nog geen concrete actie ondernomen. Tot nu toe is het dus aan jou als consumenten om te letten op je eigen levensstijl én op wat je binnenkrijgt aan voedsel, om de kans op kanker zo klein mogelijk te houden.

Author: Peter

Share This Post On