Waarom de strijd tegen honger mislukt is

Zes jaar lang was Olivier de Schutter voedselrapporteur voor de Verenigde Naties. Sinds 2008 hield hij zich bezig met het bestrijden van honger in de wereld, nu is hij tot de conclusie gekomen dat deze strijd is mislukt. Daarom zwaait hij nu af.

Paradox

Volgens De Schutter is er sprake van een paradox: “Er wordt genoeg voedsel geproduceerd om iedereen dagelijks van 4.800 calorieën te voorzien, toch lijden 842 miljoen mensen honger. 1,3 miljard mensen zijn ondervoed.”

De Schutter ziet dat de huidige voedselsystemen achterhaald en inefficiënt zijn. Voor de productie van vlees is 70 procent van de totale hoeveelheid landbouwgrond nodig. Daarom moet er meer geïnvesteerd wordt in lokale en duurzame productie.

Ondervoeding in ontwikkelingslanden. Meer cijfers en statistieken: fao.org

Author: Peter

Share This Post On