10 redenen om geen vlees te eten

1. Gezondheid

Vegetarisch eten is gezond! Het is wetenschappelijk bewezen dat vegetariërs minder vaak lijden aan hart- en vaatziekten en diabetes en een lager lichaamsgewicht hebben.

2. Budget

Vegetarisch eten is simpelweg goed voor de portemonnee. Ondanks dat vlees vaak voor stuntprijzen in de supermarkt ligt, is vegetarisch eten goedkoper. Eieren, peulvruchten en soja zijn goedkope vervangers.

3. Eerlijke voedselverdeling

Veel graan dat in derdewereldlanden geproduceerd wordt, wordt nu gebruikt voor veeteelt in het Westen. Dit terwijl deze landen het graan zelf hard nodig hebben, dagelijks sterven 40.000 kinderen aan ondervoeding.

4. Dierziekten

Wie geen vlees eet, loopt niet het risico om dierziekten op te lopen. Dieren kunnen bijvoorbeeld besmet zijn met Q-koorts of vogelgriep, waar je ziek van kunt worden.

5. Dierenleed

Door geen vlees te eten, kun je een heleboel dierenlevens sparen. Wanneer je je hele leven vegetarisch eet, spaar je daarmee ongeveer 727 dieren.

6. Ontbossing

Het produceren van vlees heeft in vergelijking met andere producten veel invloed op het klimaat. Door de toenemende vraag naar vlees, neemt ook de vraag naar soja toe, dat wordt gebruikt voor voer. Dit heeft ontbossing tot gevolg, vooral in Brazilië en Argentinië.

7. Overbevissing

Uit onderzoek in de Verenigde Staten blijkt dat ongeveer 70% van de visgebieden in de wereld overbevist zijn. Verschillende vissoorten worden met uitsterven bedreigd, waardoor het hele ecosysteem zal veranderen.

8. Broeikasgassen

Dat het produceren van vlees slecht is voor het klimaat, bleek al uit de gegevens over ontbossing. Daarnaast zorgt veehouderij voor een enorme hoeveelheid aan broeikasgassen, maar liefst 18% van de broeikasgassen wordt uitgestoten door veehouderij.

9. Water

Behalve ontbossing en de uitstoot van broeikasgassen is er nog een reden waarom vleesproductie slecht is voor het klimaat: het watergebruik. Een voorbeeld: voor een kilo rundvlees is 15.000 liter water nodig.

10. Milieuvervuiling

Tot slot nog een reden die met het milieu te maken heeft: De dieren in Nederland produceren jaarlijks ongeveer 70 miljard kilo mest. Schadelijke stoffen als stikstof, ammoniak en fosfaat tasten vervolgens het Nederlandse landschap aan.

Bron: Peta.org

Author: Peter

Share This Post On